கணினியில் அழிந்த உங்களுடைய File'கலை மீளப்பெற உதவும் மென்பொருள் மற்றும் எவ்வாறு மீளப்பெறுவது ? கணினியில் அழிந்த உங்களுடைய File'கலை மீளப்பெற உதவும் மென்பொருள் மற்றும் எவ்வாறு மீளப்பெறுவது ?

எல்லோருக்கும் இவ்வாறு சில பிரச்சினைகள் சில நேரங்களில் வரலாம் அல்லது வரும் அவ்வாறு வந்தால் இந்த பத...

Read More

Windows 8 இன்ஸ்டால் செய்த கணினியில் Windows7 இன்ஸ்டால் செய்வது எவ்வாறு ? Windows 8 இன்ஸ்டால் செய்த கணினியில் Windows7 இன்ஸ்டால் செய்வது எவ்வாறு ?

நாம் இன்று பார்க்கும் பதிவு  Windows 8 இன்ஸ்டால் செய்த கணினியில் Windows7 இன்ஸ்டால் செய்வது எவ்...

Read More

3d Album Commercial Suite 3.3 Free Download Full Version 3d Album Commercial Suite 3.3 Free Download Full Version

3D Album Commercial Suite 3.3 Complete Digital Imaging Solution for Commercial Production...

Read More

iSO - File'கலை எவ்வாறு CD'யில் Write செய்வது ? iSO - File'கலை எவ்வாறு CD'யில் Write செய்வது ?

ஹாய் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பதிவு.... 11MB'யில் விண்டோஸ் 8 Download செய்வது எவ்வாறு ...

Read More

11MB'யில் விண்டோஸ் 8 Download செய்வது எவ்வாறு ? 11MB'யில் விண்டோஸ் 8 Download செய்வது எவ்வாறு ?

விண்டோஸ் 8 ஆனது தற்பொழுது 11MB இற்கு மிகவும் சுருக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் இதனை தரவிறக்கி விரிவாக்க...

Read More

இலவசமாக இந்தியாவுக்கு Message பண்ணலாம் - Mobile Application இலவசமாக இந்தியாவுக்கு Message பண்ணலாம் - Mobile Application

ஹாய்................. இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பதிவு இலவசமாக இந்தியாவுக்கு SMS அனுப்பலா...

Read More

Google Play Store'ல் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய Application இலவசமாக வாங்குவது எவ்வாறு......... Google Play Store'ல் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய Application இலவசமாக வாங்குவது எவ்வாறு.........

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் & வணக்கம்.. இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பதிவு சிலருக்கு தெரியும் சிலரு...

Read More
 
Top